Maandag 06 april: Door het nemen van extra hygiëne en planningsmaatregelen zijn we beperkt open voor behandelingen. Dit i.v.m. aanhoudende Coronavirus.  U hoort van ons of uw afspraak kan doorgaan.

Woensdag 18 maart:

Aangezien de maatregelen zijn aangescherpt i.v.m. het Coronavirus zijn wij niet langer geopend voor reguliere behandelingen. Al uw afspraken voor de periode 18 maart tot en met 06 april 2020 komen te vervallen en wordt u door ons gebeld voor een nieuwe afspraak. Voor spoedgevallen overdag tussen 8.00 – 17.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 024 6630957. De avonduren en weekenden worden waargenomen door de Tandartsspoedpraktijk gevestigd op het CWZ spoedplein te Nijmegen. Telefoonnummer 0900 8276456

Ook bij het maken van een spoedafspraak informeren wij naar uw gezondheid met betrekking tot koorts, ademhalingsproblemen, neusverkoudheid en hoesten. Mochten er één of meerdere symptomen zijn dan kan dit een aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een specialist.

We hopen op uw begrip, en spoedig op een gezond en werkbaar leefklimaat.

Zondag 15 maart 21.00 uur:

Hoe gaan we binnen onze praktijk om met het coronavirus? We handhaven de richtlijnen van het RIVM, lokale overheid en de GGD en beschikken over voldoende beschermende middelen. Uw afspraak bij ons kan doorgaan. Wel vragen we u om in geval van verkoudheid, hoesten en koorts contact met ons om te nemen om te overleggen.