Juli 2022:

In verband met het verlagen van de kans op besmetting door het coronavirus laten wij u voorafgaand aan de behandeling 1 minuut spoelen met mondwater die cetylpiridiumchloride bevat.

Oktober 2021:

Ondanks de versoepelingen van de rijksoverheid willen wij graag de 1.5m regel nog aanhouden in onze wachtruimte en is het dragen van een mondmasker bij ons binnen verplicht. Kom dus niet te vroeg op uw afspraak want er is beperkt zit/wachtruimte. Heeft u geen mondmasker bij u dan krijgt u deze van de balieassistent.  Alvast dank voor uw begrip!

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben gaat door.

Het beleid daarbij is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

+ Heeft u of één van uw huisgenoten nu corona?

+ Heeft u of één van uw huisgenoten coronavirus gehad en is men genezen korter dan 4 weken geleden?

+ Heeft u of één van uw huisgenoten één of meerdere van de volgende symptomen:

   verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?

+ Bent u in thuisisolatie?

+ Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 

 

 

Nog wat extra aanwijzingen:

– Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraak bij ons binnen.

– Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

– Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

– Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.