Wat te doen als u niet tevreden bent? Doe uw mond open bij de tandarts!

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden?
Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen
waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).
Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing,
dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Die regeling voldoet
aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Daarbij zijn twee
mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.
Aan de bemiddeling en klachtbehandeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via
Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met
het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 – 20 25 012 (€ 0,25 per minuut).